Stabicad

Een verbeterd bouwproces met BIM-protocol

LOD-niveaus, as-built tekeningen en meer

We helpen u graag

LOD (Level of Development)In BIM-projecten vormt het vaak een bron van verwarring: het LOD, ofwel Level of Development.

In het BIM-protocol wordt vaak iets gezegd over een gewenst LOD-niveau, tijdens het project en bij oplevering van het as-built model. Het is echter vaak niet geheel duidelijk wat er precies met een LOD bedoeld wordt. Hierdoor ontstaat achteraf vaak alsnog een discussie over wat er wel en niet in het BIM-model moet worden opgeslagen.InformatiebeheerDe term LOD is vanuit de Verenigde Staten overgewaaid, tegelijk met de BIM-gedachte. De term wordt vaak uitgelegd als Level of Detail, maar staat oorspronkelijk voor Level of Development. Het is een manier om de hoeveelheid van informatie in een model vast te leggen. Hoe hoger het LOD-niveau, hoe meer informatie, en hoe specifieker deze informatie is. Het gaat hierbij dan niet alleen om de grafische informatie, maar ook om de parametrische alfanumerieke gegevens.BouwfasesDe term LOD wordt gevolgd door een getal, beginnend bij LOD 100 (schetsontwerp), LOD 200 (voorlopig ontwerp), LOD 300 (definitief ontwerp) en LOD 400 (fabricage tekeningen) om bij LOD 500 te eindigen (as-built model). Omdat het uitvoeringsgereed ontwerp qua niveau ergens tussen definitief ontwerp en fabricagetekeningen in valt, zien we de laatste tijd in BIM-protocollen steeds vaker ook een tussenniveau opduiken: LOD 350. In die zin is het LOD niveau eigenlijk niet anders dan een andere benaming voor de traditionele ontwerp-, bouw- en beheerfases, met het doel om iets te zeggen over de soort en hoeveelheid informatie die hierbij zou moeten worden vastgelegd.VerwarringStabiplan kan u helpen met het opstellen van een BIM-handboek. Het BIM handboek heeft als doel om de organisatie intern gestructureerd en eenduidig met BIM te laten werken. In het BIM handboek komen de praktische afspraken terug die van toepassing zijn voor het werken met een BIM model in de eigen organisatie. Op deze manier kunt u als een eenheid naar buiten treden in BIM projecten. Het BIM-handboek kan daarnaast als basis dienen voor het opstellen van een BIM-uitvoeringsplan en een BIM-protocol voor verschillende BIM-projecten. Een ervaren consultant kijkt samen met u naar de processen binnen de organisatie en helpt u met het opstellen van dit kennisdocument.SamenwerkenTijdens het implementatieplan zullen er verschillende sessies met een consultant plaatsvinden welke een inventarisatie van uw organisatie uitvoert, BIM-doelen opstelt volgens de SMART methodiek en aan de hand van een pilot project de implementatie begeleidt. Na afloop van het implementatietraject zal een adviesrapport worden geleverd voor een goed vervolg.

Om het onderwijs bij de veranderingen te ondersteunen heeft Stabiplan diverse lesmethodes ontwikkeld voor het MBO, waarbij studenten les krijgen over hoe ze BIM-software op een juiste manier kunnen gebruiken.Hoe Stabicad LOD ondersteunt

1. Maak een mechanisch schema direct in Revit, of maak gebruik van een van de typische schema's in de software.

2. Begin met het toevoegen van informatie aan de symbolen in het diagram.

3. Voeg generieke of fabrikantspecifieke 3D-content toe aan het model en koppel dit aan de symbolen van het mechanische schema. Op deze manier kunt u eenvoudig bijhouden of uw 3D-ontwerp voldoet aan uw mechanisch schema.

4. Zodra de specifieke apparatuur op zijn plaats is, kunt u beginnen met de coördinatiefase en bijvoorbeeld botsingsdetecties uitvoeren.

5. Al deze informatie kan dan gebruikt worden om een prefab tekening te maken.

Neem contact met ons op

  

Ik begrijp dat Trimble de door mij verstrekte informatie kan opslaan en gebruiken om contact met mij op te nemen. Ik kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Ik heb de gebruiksvoorwaarden gelezen.